Stap 2: Definitieve aanvraag voor deelname

Ik meld mij definitief aan voor de RVU-uitkering. Ik stuur bewijsstukken mee waarmee WWplus mijn gegevens kan controleren.

Bij stap 1 heeft u van ons een Verklaring gekregen waarin staat dat u voldoet aan de voorwaarden van de RVU-uitkering. Wilt u deelnemen aan de RVU-regeling? Dan moet u binnen 4,5 maand na ontvangst van deze Verklaring een Definitieve aanvraag indienen. Dit moet u minimaal 1 maand doen voordat u uit dienst wilt treden. Dit doet u met dit formulier.


PersoonsgegevensDe Verklaring voldoen aan voorwaarden die u van ons heeft ontvangen

Vul hier de datum van de Verklaring in


Bevestiging functie, ontslag en gewenste ingangsmaand van uw RVU-uitkeringDit is de functie die u minimaal 1 jaar voor uw uittredingsdatum vervult.


Bevestiging ontslag tijdig ingediendBevestiging ingangsmaand RVU-uitkeringBankrekeningnummerLoonheffingskorting

U mag de loonheffingskorting maar op één uitkering tegelijkertijd toepassen. Anders betaalt u te weinig belasting. Dan moet u later bijbetalen. Wilt u de loonheffingskorting toepassen op uw vervroegd pensioen? Dan kan dit niet op de RVU-uitkering.


Akkoordverklaring periodieke controle door WWplus

Ik ga er mee akkoord dat er periodiek door WWplus wordt gecontroleerd dat ik voldoe aan de volgende voorwaarden:

  • dat ik mijn dienstverband heb opgezegd.
  • dat ik niet weer opnieuw ben gaan werken in een dienstverband.
  • dat ik niet (opnieuw) werkzaamheden ga verrichten als zelfstandige.
  • dat ik geen WW-uitkering ontvang.