Bovenwettelijke WW-uitkeringen PO & VO


U kunt nog geen bovenwettelijke WW-uitkering aanvragen. Dit is pas mogelijk als u de juiste beschikkingen van UWV heeft ontvangen. Indien u met uw voormalig werkgever specifieke afspraken heeft gemaakt over een eventuele ontslaguitkering, dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 13:00 uur op telefoonnummer 088 - 605 5120.
Benodigde documenten

Bij de aanvraag van uw bovenwettelijke WW-uitkering hebben wij de onderstaande documenten nodig. Wij adviseren om de aanvraag pas in te vullen zodra u over de benodigde documenten beschikt.

  • een kopie van de toekenningsbeschikking van uw WW- / WAO- / WIA- / ZW- of soortgelijke uitkering;
  • een kopie ‘overzicht werkgevers en instanties'. Deze kunt u (telefonisch) opvragen bij het ABP;
  • een kopie ‘pensioenoverzicht'. Deze kunt u opvragen bij het ABP. Het is van belang dat u aangeeft dat de ‘pensioengrondslag' duidelijk op het overzicht wordt weergegeven;
  • een kopie van uw ontslagbesluit;
  • een kopie van uw laatste salarisspecificatie;
  • een overzicht van uw arbeidsverleden. Dit kunt u downloaden bij UWV als u ingelogd bent in ‘MijnUWV';
  • indien van toepassing: een kopie van uw vaststellingsovereenkomst;
  • kopie van stukken die van belang kunnen zijn voor de bovenwettelijke uitkering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eventuele uitspraken van een rechtbank.
Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:
Per brief:

WWplus
Postbus 514
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5120
(openingstijden infolijn 09.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier