Aanvraag loonsuppletie PO & VO


Benodigde documenten

Bij de aanvraag van uw loonsuppletie hebben wij de onderstaande documenten nodig. Wij adviseren om de aanvraag pas in te vullen zodra u over de benodigde documenten beschikt.

  • een kopie van uw arbeidsovereenkomst;
  • een kopie van uw laatste salarisspecificatie (vorige werkgever);
  • een kopie van uw nieuwe salarisspecificatie (nieuwe werkgever);
  • een toekenningsbeschikking van uw WW- / WAO- / WIA- / ZW- of soortgelijke uitkering
  • een overzicht van uw werkgevers en instanties;
  • een kopie van uw pensioenoverzicht;
  • een kopie van uw ontslagbesluit;
  • een overzicht van uw arbeidsverleden;
Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:
Per brief:

WWplus
Postbus 514
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5120
(openingstijden infolijn 09.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier