Aanvraag ziekte-uitkering PO & VO


Vul onderstaand formulier in als u een ziekte-uitkering PO & VO wilt aanvragen.

Let Op! De aanvraag voor de ziekte-uitkering dient binnen zeven dagen na het ontstaan van het recht op uitkering te zijn ingediend. Bij overschrijding van deze termijn vervalt de aanspraak gedurende het aantal dagen van deze overschrijding, tenzij u kunt aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest de termijn in acht te nemen.

Benodigde documenten

Bij de aanvraag van uw ziekte-uitkering hebben wij de onderstaande documenten nodig. Wij adviseren om de aanvraag pas in te vullen zodra u over de benodigde documenten beschikt.

  • een kopie van de toekenningsbeschikking van uw WW- / WAO- / WIA- / ZW- of soortgelijke uitkering;
  • een kopie ‘overzicht werkgevers en instanties'. Deze kunt u (telefonisch) opvragen bij het ABP;
  • een kopie van uw ontslagbesluit;
  • een kopie van uw laatste salarisspecificatie;
  • Een overzicht van uw arbeidsverleden. Dit kunt u downloaden bij UWV als u ingelogd bent in ‘MijnUWV';
  • kopie van stukken die van belang kunnen zijn voor de bovenwettelijke uitkering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eventuele uitspraken van een rechtbank.


PersoonsgegevensRekeningnummerAdresgegevensZW-gegevens

Beëindigde dienstverband waarvoor u een uitkering aanvraagtLoonheffingskortingWijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:
Per brief:

WWplus
Postbus 514
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5120
(openingstijden infolijn 09.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier