Aanvraag reparatie-uitkering WW WENB-WWb-Vwvw


U kunt nog geen Reparatie-uitkering WW aanvragen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 13:00 uur op telefoonnummer 088 - 605 5170.
Benodigde documenten

Bij de aanvraag van uw reparatie-uitkering hebben wij de onderstaande documenten nodig. Wij adviseren om de aanvraag pas in te vullen zodra u over de benodigde documenten beschikt.

  • toekenningsbeslissing van UWV;
  • beëindigingsbrief van UWV;
  • uw uitkeringsspecificatie WW of loongerelateerde WGA van de laatste volledige uitkeringsmaand;
  • verzekeringsbericht van UWV, dit vindt u op www.uwv.nl in Mijn UWV;
  • ontslagbesluit van uw werkgever;
  • indien u naast uw uitkering inkomsten uit arbeid heeft: uw meest recente salarisspecificatie of gewerkte uren als zelfstandige.
Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:
Per brief:

WWplus
Postbus 533
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

bwww@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5170
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier